Wij zijn ontzettend dankbaar voor al die particulieren,

bedrijven en instellingen, die via hun donatie

het werk van onze stichting steunen.


De meeste van onze particuliere sponsors

willen anoniem hun bijdrage leveren.
Daarom melden wij hieronder geanonimiseerd

de namen van onze vaste sponsoren:

mevrouw J. Kl de Bt
mevrouw I. Wp
meneer W. Dm
meneer W. Ks
mevrouw T. de Wd
meneer en mevrouw C. van den Hn
mevrouw A. van Te
mevrouw A. de Gf
meneer en mevrouw R. Wp
mevrouw C. Be
meneer/mevrouw J. Dm
meneer M. de Bn.

meneer/mevrouw E. van Te.