13-11-2020:
Precies een maand geleden renden zo'n 100 brugklassers van het Zuider Gymnasium te Rotterdam vele meters rond het sportveld ter sponsoring van de bouw van het weeshuis voor onze weeskinderen. Vandaag mochten wij uit handen van de organisator dhr. Eijsberg, in gezelschap van de 6 best presterende leerlingen Iris, Sophie, Fiene, Sidney, Noureddine en Bram, het recordbedrag van maar liefst 2733 euro in ontvangst nemen..! Lieve kinderen en allen, die hen gesponsord hebben: ontzettend bedankt..! De start van de bouw van het wees(t)huis is dankzij jullie steun aanstaande...