Toekomstige Acties

In de nabije toekomst willen we vooral inzetten op het optimaal draaiende houden van het wees(T)huis; dat betekent naast de dagelijkse zorg voor het welzijn van de kinderen, ook het onderhouden van het weeshuis en de omgeving plus het regelen van continue volwassenentoezicht voor de kinderen.