ANBI

De stichting Weeskinderen Sierra Leone heeft een zogenaamde ANBI-status toegekend gekregen; dat wil zeggen, dat de stichting wettelijk is erkend als zijnde een Algemeen Nut Beogende Instelling. Positief gevolg is, dat giften aan dit goede doel voor de donateurs onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl bij 'Giften'.