Donaties aan de stichting kunnen gedaan worden
via het volgende bankrekeningnummer
(óf scan de QR-code óf druk op onderstaande link voor een  TIKKIE):
 
NL20 ABNA 0883 8512 02

t.n.v. Stichting Weeskinderen Sierra Leone
o.v.v. 'donatie'

https://tikkie.me/pay/Stichting71/aiHi2SPM7YU5am2dJiGppj