Beleidsplan, Statuten, ANBI, KvK, financiële jaarverslagen

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
dhr. Ir. R. Westerkamp - voorzitter
mw. Drs. A. van Tiggele - secretaris
dhr. F. Sheeqow - penningmeester

 

Verder hebben wij twee externe adviseurs:
mw. J. Sesay - Nederland

dhr. G.T. Kamara - Sierra Leone