Beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2024

 

Naam stichting:           Stichting Weeskinderen Sierra Leone

Vestigingsadres:           Middeldijk 113 a, 2993 AN  Barendrecht

Mailadres:                    info@stichtingweeskinderensierraleone.nl

KvK:                             77344413

RSIN:                            860978527

Referentie:                   beleidsplan 2020 – 2023

Datum:                         30 april 2020

Status:                          definitief vastgesteld

Auteurs:                        R. Westerkamp (voorzitter), A. van Tiggele (secretaris), F. Sheeqow (penningmeester).

 

 

  1. InIeiding

In  2020 werd de Stichting Weeskinderen Sierra Leone opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 tot en met december 2023. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

 

  1. Visie en Missie 

2.1 Visie

Het bestuur van de Stichting Weeskinderen Sierra Leone vindt dat de bewoners van Kakandeh, een jungle-dorpje dat ongeveer 30 kilometer buiten Freetown ligt, geholpen moeten worden bij het verzorgen van een groep jonge, kwetsbare weeskinderen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

 

2.2. Missie

De doelstelling van de stichting is om de weeskinderen van Kakandeh een veiliger, menswaardiger bestaan te bieden door structureel hulp te bieden.

 

  1. Ambities

 

3.1 Projecten

Wij ondersteunen de bouw van een weeshuis door de financiering van bouwgrond, bouwmaterialen en gereedschappen;

Wij zenden hulpgoederen, zoals kleding, schoeisel, verzorgingsproducten, medicijnen, schoolbenodigdheden en speelgoed;

Wij ondersteunen de overige inwoners van Kakandeh bij hun begeleidende, opvoedende en beschermende taak ten aanzien van de weeskinderen;

Wij werken daarbij samen met de zusterstichting ter plaatse, Kakandeh Child Care Foundation, onder leiding van Gbassy Tejan Kamara;

Wij werven donateurs om de benodigde middelen ter beschikking te krijgen.

 

3.2 Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website www.stichtingweeskinderensierraleone.nl.

Alle inkomsten en uitgaven zijn openbaar en worden vermeld op de website.

Rapportages en foto’s van de vorderingen worden eveneens op onze website gepubliceerd.

Ook dit beleidsplan wordt gepubliceerd op onze website.

 

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen, zullen we

3.3.1  crowdfunding-acties starten

3.3.2  lezingen  voor genootschappen als de Rotary Club, Lions Club geven

3.3.3  presentaties voor kerkbesturen geven

3.3.4 presentaties voor scholen geven

3.3.5 informatie delen aan bestaande en potentiële donateurs  via

online-platforms als Facebook  over komende en lopende acties

3.3.6 het netwerk van donateurs, bijvoorbeeld door aanmelding van de stichting bij de Vriendenloterij, uitbreiden.

 

3.4 Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

Het opgebouwde vermogen zal op de kortst mogelijke termijn, volledig worden besteed aan het doel, waarvoor de inkomsten verkregen zijn.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun geleverde bijdragen en de vaste kosten, zoals die voor websitebeheer, domeinnaam, accountancy verklaring, zakelijke rekening en vervoerskosten, nemen zij voor eigen rekening.

Een gedetailleerde beschrijving van de bestedingen is weergegeven in hoofdstuk  5: Strategische Doelstelling.

 

  1. Kansen en aandachtspunten

 

4.1 Kansen

Een van de sterke punten van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de kleinschaligheid en dus overzichtelijkheid  van de organisatie, waardoor er nauwelijks overheadkosten bestaan.

Een ander sterk punt is de samenwerking met de zusterstichting ter plaatse, Kakandeh Child Care Foundation, onder leiding van Gbassy Tejan Kamara; hij houdt persoonlijk toezicht op de voortgang van de bouw en de distribuering van de hulpgoederen, zodat geld en goederen zonder overheadkosten op de juiste plek terechtkomen. De communicatielijnen zijn kort, zodat snel duidelijk is waaraan behoefte is. Bovendien hebben de begunstigden een gezicht en blijven ze geen getal. Per januari 2020 gaat het om 12 weeskinderen.

 

4.2 Aandachtspunten

De organisatie is kleinschalig en rust op weinig schouders. Dat vergt blijvende aandacht om de hulp te continueren bij onvoorziene omstandigheden.

 

  1. Strategische doelstelling

 

5.1 Drie keer per jaar zal de stichting 5 tonnen, met elk een inhoud van 220 liter, met hulpgoederen versturen. Verzending en inhoud zullen circa 4500 euro per jaar bedragen.

 

5.2 De stichting zal bijdragen aan bouw, onderhoud en functioneren van het weeshuis. Er zijn hierbij drie fasen te onderscheiden:

5.2.1 Fase 1

Aankoop grond, aanschaf bouwmaterialen, het leggen van de fundering en het bouwen van de opstaande muren. Dit wordt begroot op 8000 euro.

5.2.2 Fase 2

Bouw van het dak, aanschaf van de inboedel. Ook dit wordt begroot op 8000 euro.

De uitgaven van fase 1 en 2 zijn eenmalig. Hiervan is -stand april 2020- al 2000 euro uitbetaald.

5.2.3 Fase 3

Na de bouw en inrichting van het weeshuis is er geld nodig om het te laten functioneren. Dat is een jaarlijks terugkerend bedrag.

 

  1. Slot

 

Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale hulpverleners. Daarmee hopen we de weeskinderen van Kakandeh een beter bestaan te geven.