Hoe u kunt helpen

De Stichting is qua hulpverlening volledig afhankelijk van donaties.

De bestuursleden zijn vrijwilligers; zij krijgen geen enkele vergoeding voor hun geleverde diensten voor de stichting.

Dat betekent, dat iedere gedoneerde euro volledig wordt gebruikt voor het doel waarvoor het geschonken is, namelijk voor de verzorging en opvoeding en bescherming van de weeskinderen in Kakandeh en Freetown; voor de uitbouw en exploitatie van het weeshuis en de dependance voor deze groep kinderen; voor de ondersteuning van de pleegouders ter plaatse bij hun opvoedkundige taak (voeding, bescherming, etc.) t.a.v. deze weeskinderen.

 

Er zijn een aantal manieren waarop u onze stichting zou kunnen steunen:


1: Via een donatie op het volgende bankrekeningnummer

    (óf scan de QR-code  voor een TIKKIE) :
    NL20 ABNA 0883 8512 02
    t.n.v. Stichting Weeskinderen Sierra Leone
    o.v.v. 'donatie'. 

2: Via het zogenaamde 'Online Collecteren' voor de stichting; zie de betreffende pagina op onze site...

 

Onze penningmeester zorgt voor volledige transparantie; alle donaties en uitgaven worden gepubliceerd (waarbij de namen van donateurs worden geanonimiseerd) en extern gecontroleerd en zijn voor een ieder in te zien. Verder zal via woord en beeld vanuit Sierra Leone worden teruggekoppeld (publicaties via internet en facebook) hoe de hulp specifiek is terechtgekomen, verdeeld en gebruikt.

Namens de weeskinderen in Kakandeh en Freetown - Sierra Leone bedanken wij allen, die hun hart openstellen voor hulp aan deze kwetsbare jongeren...